Projekty unijne

FE-IREnergetyka i Recykling Odpadów Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Realizacja prac badawczo-rozwojowych celem opracowania systemu palników do spalania mieszanin olejowo-wodnych”

 

Okres realizacji: kwiecień 2016 r. – luty 2020 r.

Wartość projektu: 2.715.190,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.671.322,00 zł

 

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, zmierzających do opracowania, a następnie wdrożenia na rynek nowego produktu w postaci systemu palników olejowo-wodnych (typoszereg palników o mocy: 50, 100, 200, 300, 400, 500 kW), dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta, stanowiących innowacyjne rozwiązanie dla opalania podstawowego oraz rozruchu i podtrzymania pracy kotłów energetycznych. Nowy produkt będzie opierał się na technologii zastosowania mieszaniny olejowo-wodnej o obniżonej nawet o 25% zawartości oleju. Nowe produkty będą kierowane do podmiotów energetyki zawodowej (elektrownie i elektrociepłownie) oraz innych, wytwarzających energię na własne potrzeby (m.in. duże przedsiębiorstwa przemysłowe).

Projekt będzie realizowany w ramach 4 Etapów prac: Etap 1 – badania przemysłowe oraz Etap 2,3,4 – prace rozwojowe.

Efektem prac B+R będzie powstanie dwóch prototypów: nowego produktu oraz instalacji do badania systemów palników. Prototypy będą pełnić dwojaką funkcję. Po pierwsze, będą niezbędne w celu przeprowadzenia badań na ostatnim etapie prac, co pozwoli na opracowanie technicznie dopracowanego i gotowego do wdrożenia produktu. Ponadto, posiadanie zarówno prototypu produktu, jak i instalacji, która utworzona zostanie na wzór warunków rzeczywistych pozwoli również na wykorzystanie prototypów do celów demonstracyjnych.

Jako rezultat prac B+R opracowany i wdrożony na rynek zostanie nowy produkt o prośrodowiskowym charakterze, który ze względu na funkcjonalność i parametry nie jest dostępny na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Beneficjent planuje wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP, do własnej działalności gospodarczej, poprzez rozpoczęcie produkcji nowego produktu.