Instalacje rozpałkowe

E.R.O. Sp. z o.o. oferuje wykonanie „pod klucz” nowoczesnych instalacji niskociśnieniowych, gazodynamicznych palników olejowych (wraz z instalacją zasilania oleju i pary), przeznaczonych dla elektrowni, elektrociepłowni i innych zakładów wykorzystujących palniki olejowe w procesie produkcyjnym. Instalacje te spełniają ostre wymagania, jakie stanowią zarówno cyfrowe systemy sterowania, jak i przepisy wynikające z Polskich Norm, Dyrektyw Unijnych oraz przepisów UDT. Oprócz instalacji rozpałkowych firma specjalizuje się w instalacjach olejowych w zakresie układu technologicznego i AKPiA.
Podstawową działalnością firmy jest wykonywanie instalacji rozpałkowych kotłów energetycznych i ciepłowniczych z wykorzystaniem gazodynamicznych palników dwuczynnikowych i wysokoenergetycznych zapalarek elektrycznych, z możliwością wyboru paliwa ciekłego i medium rozpylającego.

1. OPIS SYSTEMU
Instalacja olejowych palników składa się z następujących modułów i zespołów:

 • Zespół zasilający olejowy i parowy
 • Moduł filtrująco-pomiarowy oleju (rys. nr 1)
 • Moduł filtrujący pary
 • Moduły regulacyjne oleju i pary (rys. nr 2)
 • Obieg oleju i pary przy kotle
 • Moduł przypalnikowy (rys. nr 3)
 • Obieg powietrza sterującego
 • Obieg powietrza chłodzącego
 • Zespoły palników (rys. nr 4)
Moduł filtrująco – pomiarowy oleju

Rys.1 Moduł filtrująco – pomiarowy oleju

Moduł regulacyjny oleju i pary

Rys. 2. Moduł regulacyjny oleju i pary

Zespół palnika olejowego

Rys. 4. Zespół palnika olejowego

Moduł przypalnikowy z palnikiem olejowym

Rys. 3. Moduł przypalnikowy z palnikiem olejowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-obudowa palnika (skrzynia palnikowa)
2-lanca palnika olejowego
3-zapalarka elektryczna
4-czujnik płomienia
5-siłownik pneumatyczny zapalarki

Systemy wdrażane przez ERO oparte są na nowatorskiej, chronionej licznymi patentami polskiej myśli technicznej z zakresu technologii spalania paliw. Poprzez zastosowanie wysokiej jakości podzespołów najbardziej renomowanych firm uzyskano najwyższy z możliwych stopień bezawaryjności, stabilności i wydajności pracy oraz pełną integrację z nowoczesnymi systemami sterowania cyfrowego (rys 5 i 6).

Przykładowy schemat układu sterowania sygnalizacji i pomiaru

Rys. 6. Przykładowy schemat układu sterowania sygnalizacji i pomiaru

Sterownik PLC „Siemens Simatic”

Rys. 5. Sterownik PLC „Siemens Simatic”

 

 

 

 

 

 

 

Instalacje firmy ERO są bardzo konkurencyjne cenowo w zestawieniu z analogicznymi systemami produkcji zachodniej.
W wykonanych do tej pory aplikacjach systemów typu „K” zaobserwowano między innymi:

 • zmniejszone zużycie oleju o ok. 20-30%
 • lepszą wymianę ciepła poprzez zmianę kształtu płomienia z pojedynczej na kilka żagwi, a przez to krótsze rozpalanie kotła ze stanu zimnego,
 • brak emisji sadzy i WWA do atmosfery w warunkach zimnej komory kotła,
 • osiągnięto tzw. „biały dym” z komina poprzez zupełne spalanie cząstek oleju w warunkach zimnej komory kotła,
 • brak separacji kropel paliwa z żagwi płomienia w warunkach zimnej komory kotła,
 • pełną wizualizację i kontrolę procesu rozpalania palników przez operatora bloku,
 • możliwość uruchamiania, ewentualnie awaryjnego odstawienia palników przez obchodowego kotła za pomocą przypalnikowej skrzynki sterowniczej,
 • zmniejszenie nakładów remontowych oraz skrócenie czasu remontu instalacji ze względu na zastosowanie nowoczesnej i bezawaryjnej armatury i urządzeń.

Zakres dostawy obejmuje kompletną instalację technologiczną wraz z systemem sterowania i zabezpieczeń. System sterowania może być realizowany jako autonomiczny, w oparciu o swobodnie programowalne sterowniki (rys.5) lub z przystosowaniem do współpracy z nadrzędnym systemem sterowania.

2. WYKONAWSTWO PALNIKÓW I INSTALACJI PALNIKOWEJ

Wykonujemy niskociśnieniowe palniki olejowe o szerokim zakresie płynnej regulacji wydajności /od 20-130% wydajności znamionowej/ przy zapewnieniu całkowitego zupełnego spalania.
Produkujemy typoszereg o wydajności znamionowej =200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000kg/h oleju (olej lekki, mazut, gudron, smoła) Ciśnienie rozpylanego oleju zmienia się w zakresie 0,05-1,2 MPa. Ciśnienie czynnika rozpylającego zmienia się w zakresie od 0,15-1,5 MPa.
Zużycie czynnika rozpylającego w zależności od stopnia obciążenia palnika zmienia się od 0,007 do 0,15 kg/kg oleju. Czynnikiem rozpylającym może być para przegrzana, para wilgotna, powietrze lub inny dowolny gaz.
Jedynymi produktami spalania oleju przy „optymalnym zakresie” pracy palnika /20-130% wydajności znamionowej/ jest CO2 i H2O. W spalinach nie ma sadzy i WWA. Emisja NOx w stosunku od tradycyjnych palników ciśnieniowych i dwuczynnikowych jest obniżona około 50% i mniejsza od 300 mg/nm3. Palnik pracuje optymalnie przy ograniczonej organizacji powietrza niezbędnego do spalania / wystarczający jest regulowany stopień otwarcia przepustnicy powietrza/. Żagiew płomienia posiada tak skonstruowaną aerodynamikę, że zabezpiecza w samoistny sposób zasysanie powietrza z otoczenia np. poprzez żaluzje umieszczone w skrzyni palnika. Wymagany jest prostoliniowy przepływ powietrza bez stosowania jakichkolwiek aparatów zawirowujących. Istnieje możliwość niestosowania wentylatorów podmuchowych. Liczba nadmiaru powietrza=1,02- 1,05.
Geometria żagwi płomienia jest dowolnie formowana w zależności od potrzeb wynikających z pracy palników i geometrycznego usytuowania ich w komorze paleniskowej. Palnik zapewnia bezpieczny i pewny zapłon pyłu węglowego w przypadku kotłów pyłowych oraz stabilizację pracy przy obniżonym obciążeniu bloku. Czas uruchamiania palnika poniżej 5s.
Palnik posiada małą wrażliwość na zatykanie częściami stałymi o wymiarach poniżej 4 mm. Trwałość elementów głowicy palnika- przy prawidłowej eksploatacji wynosi minimum 5 lat. Uruchamianie palnika odbywa się z pełną niezawodnością eksploatacyjną od iskry elektrycznej (220 V) o mocy 10-12 J niskonapięciowej zapalarki wysokoenergetycznej typu „Fireye”. Palniki nie sprawiają żadnych kłopotów w eksploatacji. Łatwo dają się regulować i są dużym „dobrodziejstwem” dla eksploatacji. Obniżenie zużycia oleju na uruchomienie kotła ze stanu „zimnego” w stosunku do innych konstrukcji palników — po dotychczas uzyskanych rezultatach w szeregu elektrowni oceniana jest na poziomie 20-30%.
Zapewniamy serwis i wykonanie każdego elementu, który ulegnie zniszczeniu w przeciągu 1 tygodnia od chwili otrzymania informacji o awarii.
Właścicielem patentów dotyczących konstrukcji palników i układów instalacji sieci zasilającej palniki oraz układów zabezpieczających instalację kotłową przed porażeniami i wybuchem jest dr inż. Henryk Karcz
Firma ERO wykonuje prace projektowe, kompletacje dostaw instalacji technologicznej, AKPiA i systemu sterowania oraz wykonuje montaż, uruchamianie, optymalizacje pracy instalacji, zabezpiecza dostawę części zamiennych oraz serwis gwarancyjny. Firma ERO wykonuje instalacje pod „klucz” z pełnym serwisem pogwarancyjnym.
Firma ERO gwarantuje pewny zapłon gudronu w warunkach zimnej komory kotła, całkowite i zupełne spalanie oraz emisję substancji szkodliwych do otoczenia poniżej dopuszczalnych norm, przy zapewnieniu żądanych parametrów palnika.
W wyniku spełnienia wymogów postawionych palnikom olejowym wielkiej mocy stosowanych w kotłach energetycznych do rozruchu i podtrzymywania pracy kotła przy obniżonym obciążeniu cieplnym dwuczynnikowe palniki gazodynamiczne z wewnętrznym mieszaniem uzyskały parametry eksploatacyjne, które spełniają wszelkie wymogi pewności eksploatacyjnej, sprawności termicznej i wymogów ekologicznych.