Filtry olejowe

Filtry przemysłowe olejowe

Zakres działalności firmy obejmuje dostawę i sprzedaż olejowych filtrów siatkowych i szczelinowych do oleju opałowego lekkiego, jak i do oleju opałowego ciężkiego (mazutu) w przemysłowych instalacjach olejowych. Nasze filtry mogą znaleźć zastosowanie do innych czynników roboczych typu smoła czy też tłuszcze zwierzęce.
Podstawowa oferta obejmuje filtry o wydajności od 5 do 50m3/h, ciśnieniu czynnika roboczego do 4,0MPa oraz temperaturze do 200°C. Filtry wyposażone są we wkłady filtrujące o dokładności filtracji od 100µm do 1,0 mm.
Na życzenie Klienta możemy zaprojektować i wykonać filtry o parametrach wykraczających poza ofertę podstawową.
Budowa filtra
Filtr składa się z korpusu – zbiornika ciśnieniowego w kształcie cylindra, wykonanego ze stali kotłowej, zamykanego od góry kołnierzem i wkładów filtracyjnych ze stali AISI 304, umieszczonych wewnątrz korpusu. W korpus wspawane są króćce wlotowy i wylotowy oleju, króciec spustowy oleju, oraz gniazda pomiaru ciśnienia na wlocie i wylocie z filtra. Na kołnierzu zamykającym zabudowany jest kołnierz umożliwiający zamontowanie zaworu bezpieczeństwa oraz odpowietrznik. Zastosowanie zaworu bezpieczeństwa ma na celu ochronę filtra przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w przypadku zamknięcia zaworów na wlocie i wylocie filtra, szczególnie przy włączonym ogrzewaniu parowym. Ostateczny dobór zaworu bezpieczeństwa powinien zostać dokonany przez projektanta zespołu ciśnieniowego, w którym filtr będzie pracował.
Ogrzewanie filtra, oferowane dla oleju opałowego ciężkiego, zostało tak skonstruowane, że nie istnieje niebezpieczeństwo przedostania się pary grzewczej do instalacji olejowej. Element grzewczy ma postać płaszcza nakładanego od zewnątrz na korpus filtra. Filtr z zamontowanym płaszczem grzewczym ma oznaczenie „ZG”, filtr nieogrzewany zaś ma oznaczenie „NG”.
Układ króćców (wlotowego i wylotowego) może być jednostronny – wykonanie „360” lub dwustronny – wykonanie „180”. W podstawowej wersji przewidziano króćce zaopatrzone w kołnierze – wykonanie „K”.
Ze względu na zasadnicze gabaryty oferowane są trzy typoszeregi filtrów o charakterystyce przedstawionej w tabeli 1.

Przykładowe oznaczenie filtra:
F2-DN100-PN25-K-180-ZG
gdzie: F2 – filtr typu F2
DN100 – króćce olejowe DN100,
PN25 – ciśnienie czynnika roboczego 25bar,
K – wykonanie kołnierzowe,
180 – króćce wlotowy i wylotowy czynnika roboczego po przeciwległych stronach (180º),
ZG – z płaszczem grzewczym.

Tabela 1. Charakterystyka oferowanych filtrów – oferta podstawowa

Typ filtra

F1

F2

F3

Oznaczenie filtra

F1-DN40

F1-DN50

F1-DN65

F2-DN80

F2-DN100

F3-DN125

Czynnik roboczy

Olej opałowy lekki, olej opałowy ciężki (mazut)

Króćce czynnika roboczego

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

Wydajność

5m3/h

8m3/h

15m3/h

20m3/h

30m3/h

50m3/h

Max ciśnienie czynnika roboczego

2,5MPa lub 4,0MPa

Max temperatura czynnika roboczego

200°C

200°C

200°C

Dokładność filtracji

0,1÷1,0mm

Czynnik grzewczy*

Para wodna

Ciśnienie czynnika grzewczego*

1,6MPa

1,6MPa

1,6MPa

Max temperatura czynnika grzewczego*

200°C

200°C

200°C

* – w przypadku zastosowania płaszcza grzewczego

Przy zamawianiu filtra należy określić: wydajność filtra, wymiary króćców czynnika roboczego, maksymalne ciśnienie czynnika roboczego, maksymalną temperaturę pracy oraz dokładność filtracji, a w przypadku zastosowania płaszcza grzewczego – parametry pary.
Oferowane filtry są urządzeniami ciśnieniowymi i podlegają ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. nr 263, poz. 2200).

Wraz z filtrem przekazywana do Klienta jest następująca dokumentacja:

1. Opis techniczny,
2. Instrukcja eksploatacji,
3. Deklaracja zgodności WE.