Kontakt

Energetyka i Recykling Odpadów Sp. z o.o.

Siedziba Spółki:

Energetyka i Recykling Odpadów Sp. z o.o.
ul. Gen. Sowińskiego 9/11
95-015 Głowno

tel. +48 42 306 72 70

fax. +48 42 710 20 94

Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godz od 7.00 – 15.00.

Sekretariat:

email: biuro.ero@ero.biz.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia
XX Wydział KRS nr 000314923
NIP 7331329370
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Wybrane dane kontaktowe:

Paweł Zieliński
Prezes Zarządu
tel. kom. +48 515 099 173
email: pawel.zielinski@ero.biz.pl

Tomasz Świackiewicz
Vice-Prezes Zarządu
tel. kom. +48 605 213 267
email: tomasz.swiackiewicz@ero.biz.pl

Henryk Karcz
Prokurent
tel. kom. +48 513 090 355

Piotr Bratkowski
Prokurent
email: piotr.bratkowski@ero.biz.pl

Mirosław Bieńkowski
Udziałowiec
tel. kom. +48 601 212 664
email: miroslaw.bienkowski@ero.biz.pl